Mer bilder

Bilder på Rivningar/Saneringar

Rivning (Sjöbodan Piteå)

Markarbete efter rivning (Hus i Piteå)

Rivning (Industri)

Takrivning med tunga lyft

Bilning av grund (Pitholm)

Maskinrivning (Nya brandstationen Skellefteå)

Handrivning (Norssjö)

Rivning av stålfack och cisterner (Skellefteå kraft)

Takrivning (SCA Munksund)

Betongkapning och bilning (Försäkringsärende)

Rivning av cistern (Wibax)

Rivning (Gamla lokstallarna i Umeå)

Bilder på sanering

Sanering av lägenhet

Asbestsluss

Brandsanering (Spisbrand i kök)

Mögelsanering (Stuga)

Svartmögel på gipsskiva (Kontor)

Isblästring i soprum

Sanering reningsverk (Sandholmen Piteå)

Asbestförberedelse (Inplastning)

Sanering duvskit

Covidsanering (Smurfit Kappa arbetsmiljöuppdrag)

Asbestsanering av fasad

Sanering (Baktryck i avlopp)